Om Danbase

”Danbase” er en samling af danske skakpartier. Danbase omfatter partier spillet af danske skakspillere, dvs. spillere, som repræsenterer Danmark nationalt og internationalt, samt partier spillet i danske skakturneringer. Det primære fokus er partier spillet af de bedste danske spillere, bl.a. i Danmarksmesterskaber og i landskampe og skakolympiader, men også partier fra breddespillere vil indgå i Danbase, fx i partisamlinger fra divisionsturneringen og fra bymesterskaber og åbne turneringer af forskellig art.

Der vil blive udført en vis grad af kvalitetssikring af partisamlingerne i Danbase, bl.a. vedr. spillernavne og turneringsnavne, men det siger sig selv at ikke al information vil være tilgængelig i alle historiske sammenhænge. Det er dog ambitionen at tilstræbe et højt kvalitetsniveau i Danbase.

Bidrag til Danbase vil være særdeles velkomne, da partisamlinger i høj grad ligger hos private skakspillere, som vi håber vil bruge lidt tid på at bidrage til Danbase (via kontaktmail, se nedenfor).

Danbase er forankret hos Dansk Skak Union (www.skak.dk), som stiller partisamlingen til rådighed her på webadressen danbase.skak.dk. Det skal nævnes at der findes tilsvarende nationale skakpartisamlinger i en række andre lande.

Rettelser og bidrag er velkomne

Rettelser fra skakspillere er velkomne, fx hvis man finder navneforveksling mellem spillere med næsten enslydende navne, eller hvis ens navn er stavet på flere forskellige måder. Fremsend i så fald en kort mail med den relevant information og med kontaktinformation til Danbase-emailadressen, se nedenfor.

Bidrag fra fx turneringsarrangører eller fra skakhistorieinteresserede er ligeledes velkomen, fx hvis man ligger inde med turneringsbulletiner, partisamlinger el.lign. fra historiske danske turneringer, som ikke er med i Danbase. Fremsend i så fald gerne mail med scannet materiale - eller med partier i PGN-format, samt med den relevante information og kildeangivelse, og med kontaktinformation. Send til Danbase-emailadressen, se nedenfor.

NB. Se retningslinier vedr. PGN-filer nedenfor!

Nogle principper benyttet i Danbase

  • Danske bogstaver og specialtegn benyttes ikke i PGN-filerne's felter, bl.a. spillernavne og turneringsnavne.
  • Af praktiske grunde lægges spillernavne i videst mulig udstrækning op ad ChessBase-spillernavne.
  • Holdturneringer, der typisk strækker sig over en sæson hen over to årstal, tilknyttes årstallet for starten af turneringen.
  • Personlige partisamlinger, som lægges i Danbase knyttet til en enkelt spiller, indgår som de er uden ændringer i navne og trækfølger mv., og disse partisamlinger indgår ikke i den samlede Danbase-PGN-partifil.
  • PGN-filer skal minimum være udfyldt med spillernavne, resultat, partidato (min. årstal), turnering og rundenummer, samt hvis muligt spillernes ratingtal på tidspunktet for partiet/turneringen. For holdturneringer skal holdnavne og brætnummer indgå - brætnummer som "subround" (fx runde 2 bræt 4 = 2.4).
  • Undgå kommentarer i PGN-filerne (gælder ikke personlige partisamlinger).

Links til tidligere Danbase-sider

Første Danbase (ca. 1995-2004): http://dsu9604.dsu.dk/partier/danbase.htm 
Danbase m. søgning (ca. 2007): http://www.dsu.dk/MODULER/danbase/index.php 

Administratorer / Kontakt

Danbase primær e-mail: danbase@skak.dk 

Kontaktpersoner:
Tom Skovgaard - E-mail: tomskovgaard@gmail.com 
Palle Henriksen - E-mail: pvh@email.dk 

Medvirkende i Danbase team'et
Tom Skovgaard
Lars Zwisler
Palle Henriksen
Per Skjoldager
Morten Fabrin
Jan Løfberg
Martin Noer
Kaare Vissing Andersen
Jacob Pallesen

Aktuelle bidragydere
Mogens Moe
Steen Juul Mortensen
Allan Poulsen
Ib Skovgaard
Jens Hartung Nielsen
Poul Erik Nørgaard Olesen
Jens Kølbæk
Per Andreasen
Finn Stuhr

Webmaster

Jacob Pallesen

Vis alle spillere

+20202020 2021 2022 2023 2024
+20102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
+20002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
+19901990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
+19801980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
+19701970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
+19601960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
+19501950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
+19401940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
+19301930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
+19201920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
+19101910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
+19001900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
+18901890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

Turneringer
Danmarksmesterskaber
Divisionsturneringen
Nordiske Mesterskaber
OL
EM for Landshold
Landskampe
Lynskak-DM
Københavnsmesterskaber
Århusmesterskaber
Aalborgmesterskaber
Odensemesterskaber
Copenhagen Open
Copenhagen Chess Challenge
Vesterhavsturneringer
Kronborg Chess Open
Seniorturneringer og mesterskaber
Ungdomsturneringer og mesterskaber
Kvindeturneringer

Danske GM
Mads Andersen
Jonas Buhl Bjerre
Henrik Danielsen
Jakob Vang Glud
Curt Hansen
Lars Bo Hansen
Sune Berg Hansen
Carsten Hoi
Jens Kristiansen
Bent Larsen
Peter Heine Nielsen
Bjorn Moller Ochsner
Davor Palo
Allan Stig Rasmussen
Lars Schandorff
Jesper Sondergaard Thybo
Jacob Aagaard

Danske IM
Borge Andersen
Mikkel Antonsen
Simon Bekker Jensen
Klaus Berg
Kai Bjerring
Filip Boe Olsen
Lars Borbjerggaard
Nikolaj Borge
Bjorn Brinck Claussen
Thorbjorn Bromann
Jacob Carstensen
Tobias Christensen
Jens Enevoldsen
Steen Fedder
Jens Ove Fries Nielsen
Andreas Skytte Hagen
Svend Hamann
Mads Hansen
Martin Haubro
Tomas Hutters
Gert Iskov
Ole Jakobsen
Erik Jelling
Jens Kjeldsen
Kassa Korley
Kaare Hove Kristensen
Leif Sogaard Kristensen
Silas Lund
Nikolaj Mikkelsen
Erling Mortensen
Christian Kyndel Pedersen
Jan Pedersen
Nicolai Vesterbaek Pedersen
Steffen Pedersen
Kim Pilgaard
Karsten Rasmussen
Rasmus Skytte
Jan Sorensen
Jacob Sylvan
Igor Teplyi
Jakob Aabling Thomsen
Martin Percivaldi
Bent Sorensen
Erik Pedersen
Torben N Sorensen
Bjarke Sahl
Uffe Vinter Schou

Danske Topspillere
Erik Andersen
Martin Severin From
Poul Hage
Sejer Holm
Orla Hermann Krause
Bent Kolvig
Jorgen Moller
Holger Norman Hansen
Eigil Pedersen
Christian Poulsen
Ulrik Rath
Palle Ravn

Spilleres egne partisamlinger
Julius Nielsen

Download Danbase inkl. partisamlinger